Θέματα και λύσεις 77ου Θαλή

Δείτε τα θέματα του διαγωνισμού εδώ:

Δείτε τις λύσεις των θεμάτων εδώ: