Διδακτέα Ύλη

Δείτε την Διδακτέα Ύλη των Μαθηματικών

Γεωμετρία Β' - Λυκείου

7.1 – Εισαγωγή
7.4 – Ανάλογα ευθύγραμμα τμήματα – Αναλογίες
7.5 – Μήκος ευθυγράμμου τμήματος
7.6 – Διαίρεση τμημάτων εσωτερικά και εξωτερικά ως προς δοσμένο λόγο, χωρίς την απόδειξη της πρότασης και χωρίς την υποπαράγραφο «Διερεύνηση»
7.7 – Θεώρημα Θαλή, χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων και του πορίσματος και χωρίς τους ορισμούς «συζυγή αρμονικά» και «αρμονική τετράδα»
7.8 – Θεωρήματα διχοτόμων τριγώνου, χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων και χωρίς τον υπολογισμό των ευθυγράμμων τμημάτων στα οποία η διχοτόμος (εσωτερική ή εξωτερική) διαιρεί την απέναντι πλευρά

8.1 – Όμοια ευθύγραμμα σχήματα
8.2 – Κριτήρια ομοιότητας, χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και τις εφαρμογές 1, 2 και 3. Να μη διδαχθούν οι αποδεικτικές ασκήσεις, τα σύνθετα θέματα και οι γενικές ασκήσεις από τα κεφάλαια 7 και 8

9.1 – Ορθές προβολές
9.2 – Το Πυθαγόρειο θεώρημα
9.3 – Γεωμετρικές κατασκευές
9.4 – Γενίκευση του Πυθαγορείου θεωρήματος, χωρίς την εφαρμογή

10.1 – Πολυγωνικά χωρία
10.2 – Εμβαδόν ευθυγράμμου σχήματος – Ισοδύναμα ευθύγραμμα σχήματα
10.3 – Εμβαδόν βασικών ευθυγράμμων σχημάτων
10.4 – Άλλοι τύποι για το εμβαδόν τριγώνου, χωρίς την απόδειξη των τύπων Ι και ΙΙΙ
10.5 – Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων – πολυγώνων, χωρίς την απόδειξη του θεωρήματος ΙΙ
11.1 – Ορισμός κανονικού πολυγώνου
11.2 – Ιδιότητες και στοιχεία κανονικών πολυγώνων, χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων και του πορίσματος
11.3 – Εγγραφή βασικών κανονικών πολυγώνων σε κύκλο και στοιχεία τους, χωρίς τις εφαρμογές 2 και 3
11.4 – Προσέγγιση του μήκους κύκλου με κανονικά πολύγωνα
11.5 – Μήκος τόξου
11.6 – Προσέγγιση του εμβαδού του κύκλου με κανονικά πολύγωνα
11.7 – Εμβαδόν κυκλικού τομέα και κυκλικού τμήματος

12.1 – Εισαγωγή
12.2 – Η έννοια του επιπέδου και ο καθορισμός του
12.3 – Σχετικές θέσεις ευθειών και επιπέδων
12.4 – Ευθείες και επίπεδα παράλληλα – Θεώρημα Θαλή
12.5 – Γωνία δυο ευθειών – Ορθογώνιες ευθείες
12.6 – Απόσταση σημείου από επίπεδο – Απόσταση παραλλήλων επιπέδων

© 2018 mathsforyou.gr
Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη