Διδακτέα Ύλη

Δείτε την Διδακτέα Ύλη των Μαθηματικών

Προσανατολισμού Β' - Λυκείου

1.1 – Η έννοια του διανύσματος
1.2 – Πρόσθεση και αφαίρεση διανυσμάτων
1.3 – Πολλαπλασιασμός αριθμού με διάνυσμα, χωρίς τις εφαρμογές 1 και 2
1.4 – Συντεταγμένες στο επίπεδο, χωρίς την απόδειξη της υποπαραγράφου «Συντεταγμένες διανύσματος», χωρίς την εφαρμογή 2 στη σελίδα 35 και χωρίς την απόδειξη της συνθήκης παραλληλίας διανυσμάτων
1.5 – Εσωτερικό γινόμενο διανυσμάτων, χωρίς την απόδειξη του τύπου της αναλυτικής έκφρασης εσωτερικού γινομένου και χωρίς την παράγραφο «Προβολή διανύσματος σε διάνυσμα»

2.1 – Εξίσωση ευθείας
2.2 – Γενική μορφή εξίσωσης ευθείας, χωρίς την εφαρμογή 2
2.3 – Εμβαδόν τριγώνου, χωρίς τις αποδείξεις των τύπων της απόστασης σημείου από ευθεία, του εμβαδού τριγώνου και χωρίς την εφαρμογή 1

3.1 – Ο κύκλος, χωρίς τις παραμετρικές εξισώσεις του κύκλου
3.2 – Η παραβολή, χωρίς την απόδειξη της εξίσωσης της παραβολής, την απόδειξη του τύπου της εφαπτομένης και την εφαρμογή 1 στη σελίδα 96
3.3 – Η έλλειψη, χωρίς την απόδειξη της εξίσωσης της έλλειψης, τις παραμετρικές εξισώσεις έλλειψης, την εφαπτομένη της έλλειψης και χωρίς τις εφαρμογές.
3.4 – Η υπερβολή, χωρίς την απόδειξη της εξίσωσης της υπερβολής, την απόδειξη του τύπου των ασύμπτωτων και την εφαπτομένη της υπερβολής.
3.5 – Μόνο η υποπαράγραφος «σχετική θέση ευθείας και κωνικής τομής».

Δεν θα διδαχθούν οι ασκήσεις Β ́ ομάδας των παραγράφων 3.2, 3.3, 3.4 και οι γενικές ασκήσεις του 3ου κεφαλαίου που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους. (Παραβολή, Έλλειψη, Υπερβολή)

© 2018 mathsforyou.gr
Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη