Κυπάρισσος Στέφανος (1857-1917)

Στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου ο Κυπάρισσος Στέφανος (1857-1917) είναι ένας πολύ γνωστός μαθηματικός στην Ευρώπη.
Συμμετέχει στις συντακτικές επιτροπές πολλών επιστημονικών περιοδικών, είναι μέλος στην Διεθνή Επιτροπή του Βιβλιογραφικού Καταλόγου των Μαθηματικών Επιστημών, καθώς και στην Διεθνή Επιτροπή για την διδασκαλία των Μαθηματικών με πρόεδρο του F. Klein, και εκπροσωπεί την Ελλάδα στα πρώτα Διεθνή Συνέδρια των μαθηματικών.
Ωστόσο τόσο το έργο του όσο και η μορφή του παραμένουν άγνωστες αν και οι εργασίες του στην γεωμετρία και στην άλγεβρα ήταν αρκετά διαδεδομένες αφού μάλιστα μεγάλοι μαθηματικοί του καιρού του, όπως ο Hilbert, ο Klein και ο Darboux αναφέρονται συστηματικά σε αυτές.Ο Κυπάρισσος Στέφανος αποτελούσε μέλος του επιστημονικού κύκλου της εποχής του και συνέβαλε στην δημιουργία της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας.
Πριν από αυτή την διεθνή συνεργασία οι μαθηματικοί ήσαν απομονωμένοι, όμως στη διάρκεια του 19ου αιώνα οι ασχολούμενοι με τα Μαθηματικά απέκτησαν επαγγελματική οντότητα. Αν στο μέσο του 19ου αιώνα το σύνολο των Εθνικών Σχολών συγκεντρωμένο γύρω από τις Ακαδημίες και τα Πανεπιστήμια δεν αναπτύσσει συστηματικές επιστημονικές σχέσεις μεταξύ τους, προς τα τέλη του ίδιου αιώνα, η μαθηματική ζωή αρχίζει σιγά-σιγά να διαμορφώνεται με μεθοδικό τρόπο καιμε πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Στα τέλη του 19ου αιώνα μια πλειάδα μεγάλων μαθηματικών έντονα δραστηριοποιείται. Μεταξύ αυτών μπορούμε να αναφέρουμε τον Κ. Weierstrass στην Γερμανία και τον Ch. Hermite στην Γαλλία, των οποίων το έργο συνεχίζεται με τις μελέτες των μαθητών τους ή των νεαρών συναδέλφων τους, όπως ο F. Klein, o G. Mittag-Leffler. Μια ομάδα μαθηματικών από διαφορετικές χώρες συνενώνεται δίπλα τους προσπαθώντας να αναπτύξει τις διεθνείς επιστημονικές σχέσεις. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται και ο Κυπάρισσος Στέφανος.