2016_Επαναληπτικές_Θέμα_3

'Eζησε στο διάστημα (417-369 π.Χ.). Μαθητής του Πλάτωνα και αργότερα καθηγητής της Ακαδημίας, συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη των μαθηματικών της σχολής, προ του Ευδόξου. Μετά...