2004_Επαναληπτικές_Θέμα_3

Isaac Newton (1643-1727) Σπούδασε από το 1661 στο Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ και διαδέχθηκε εκεί το 1669, σε ηλικία 26 ετών, τον καθηγητή του στην έδρα των Μαθηματικών. Το 1672...