2004_Επαναληπτικές_Θέμα_3

Στο τέλος του 6αι. π.Χ την εξουσία στη Σάμο πήρε από τους Αριστοκρατικούς ο Πολυκράτης. Αυτός κυβέρνησε το νησί σαν τύραννος από το 537-522 π.Χ. Κατά τη διάρκεια της τυραννίας...