Ο διάσημος π

Ο πιο διάσημος άρρητος αριθμός είναι ο π (δηλ. ο λόγος της περιμέτρου ενός κύκλου προς τη διάμετρο του). Στα μαθηματικά του σχολείου προσεγγίζεται
από το 3(1/7) ή 3,14 η πραγματική του όμως τιμή βρίσκεται κοντά στο 3,14159265358979323846, και αυτή ωστόσο κατά προσέγγιση γιατί τα δεκαδικά ψηφία συνεχίζονται επ' άπειρον.
Ο καθηγητής Χανς-Χένρικ Στέλουμ(γεωλόγος στο Κέμπριτζ), σκεπτόμενος ίσως τον ισχυρισμό του Πυθαγόρα για τους αριθμούς που διέπουν τα φυσικά φαινόμενα, υπολόγισε το λόγο μεταξύ του πραγματικού μήκους ενός φιδωτού ποταμού από την πηγή μέχρι την εκβολή και της αντίστοιχης ευθείας γραμμής. Ο λόγος αυτός είναι περίπου 3,14! Στο συμπέρασμα αυτό πρώτος είχε καταλήξει ο Αϊνστάιν.