Τα μαθητικά «σκονάκια» είναι πια υψηλής τεχνολογίας...

Οι σημερινοί «άτιμοι» μαθητές, όσοι δηλαδή χρησιμοποιούν «σκονάκια» στα διαγωνίσματα, έχουν πια εγκαταλείψει τις παραδοσιακές μεθόδους αντιγραφής και αξιοποιούν τις συσκευές mp3, προηγμένα σκάνερ και άλλα προϊόντα της υψηλής τεχνολογίας για τον σκοπό τους. Η τεχνολογία ανάγει έτσι την αντιγραφή σε μορφή τέχνης, καθώς ολοένα και περισσότεροι μαθητές χρησιμοποιούν με ευρηματικό τρόπο τα κινητά τους τηλέφωνα, τους φορητούς υπολογιστές και άλλες συσκευές για να αντιγράψουν, ενώ αργότερα σπεύδουν να υπερηφανευτούν για τα κατορθώματά τους σε ιστοσελίδες βίντεο.
Την ώρα που πλησιάζουν οι εξετάσεις, ακόμη και αθώα μπουκάλια αναψυκτικών μπαίνουν στο στόχαστρο των επιτηρητών, καθώς τα αντικείμενα αυτά μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε σκονάκια, με τη βοήθεια ενός σκάνερ και κάποιου προγράμματος επεξεργασίας ηλεκτρονικών φωτογραφιών. «Πολλές φορές τους λυπάμαι, αφού οι μαθητές αυτοί έχουν δαπανήσει πάρα πολύ χρόνο για να προετοιμάσουν το σκονάκι. Αν διάβαζαν το μισό από αυτόν τον χρόνο, θα περνούσαν σίγουρα τα διαγωνίσματα», λέει καθηγητής Μαθηματικών.