Πίνακας Ανάπτυξης των Μαθηματικών

Παρακολουθήστε την ανάπτυξη των μαθηματικών απο το 3000 π.Χ ως τις μέρες μας.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ


3000-2000 π.Χ

Αίγυπτος

Εμφάνιση ιερογλυφικών αριθμών
Κατασκευή πυραμίδων

 

Κίνα

 

Πραγματεία Μεταθέσεων
Πραγματεία αριθμητικής σε 9 κεφάλαια ( υπολογισμοί εμβαδών)

 

Προσέγγιση της τιμής του π

Μεσοποταμία

Εμφάνιση σφηνοειδούς γραφής των αριθμών

2000-1000 π.Χ

Αίγυπτος

 

Πάπυροι Rhind και Μόσχας
Υπολογισμοί όγκων και εμβαδών

Μεσοποταμία

 

Υπολογισμοί εμβαδών και "επίλυση" εξισώσεων β΄ βαθμού

1000-500 π.Χ

Ελλάδα

Θαλής. Έννοια απόδειξης, Αποδεικτική Γεωμετρία
Πυθαγόρας -Πυθαγόρειοι. Θεωρία Αριθμών, γεωμετρία, μουσική κλίμακα

Ινδία

Υπολογισμός τετραγωνικών ριζών

500-300 π.Χ

Ελλάδα

 

Οινοπίδης ο Χίος: Γεωμετρία
Ιπποκράτης ο Χίος: Τετραγωνισμός
Ζήνων ο Ελεάτης: Παράδοξα κίνησης ( που περικλείουν έννοιες συνέχειας και ορίου)
Λεύκιππος: Ατομική θεωρία
Αντιφών: Μέθοδος εξάντλησης
Ιππίας ο Ηλείος: Τετραγωνισμός
Θεόδωρος ο Κηρυναίος: Ασύμμετρους αριθμούς
Δημόκριτος: Ατομική Θεωρία, Γεωμετρία
Αρχύτας: Αναλογίες
Πλάτων: Θεμελίωση Μαθηματικών
Θεαίτητος: Γεωμετρία
Εύδοξος: Αναλογίες
Μέναιχμος: Κωνικές
Δεινόστρατος: Τετραγωνίζουσα
Αριστοτέλης: Λογική
Ευκλείδης: Στοιχεία, Δεδομένα, Φαινόμενα

300-0 π.Χ

 

Ελλάδα

 

Αρίσταρχος: Πρώτη διατύπωση της θεωρίας του ηλιοκεντρικού συστήματος
Ερατοσθένης: Πρώτοι αριθμοί, Γεωδαισία
Απολλώνιος: Κωνικές
Αρχιμήδης: Γεωμετρία, Αρχές απειροστικού λογισμού, Θεωρητική φυσική, Εφαρμογές
Ίππαρχος: Αστρονομία, Τριγωνομετρία
Σωσιγένης: Δημιουργία Ιουλιανού ημερολογίου

Κίνα

Τετραγωνικές, κυβικές ρίζες. Γραμμικές εξισώσεις

0-200 μ.Χ

 

Ελλάδα

 

Ήρων ο Αλεξανδρεύς: Γεωδαισία, Μαθηματικά, Εφαρμογές
Σερήνος: Κυλινδρικές τομές
Νικόμαχος: Θεωρία Αριθμών
Θέων ο Σμυρναίος: Θεωρία Αριθμών
Κλαύδιος Πτολεμαίος: Αστρονομία, Τριγωνομετρία, Γεωδαισία

Κίνα

Αστρονομία, Γεωμετρία

200-400 μ.Χ

Ελλάδα

Διόφαντος: Άλγεβρα, Θεωρία Αριθμών
Πάππος: Γεωμετρία
Ιαμβλίχος: Θεωρία Αριθμών
Θέων ο Αλεξανδρεύς: Γεωμετρία

Κίνα

Liu Hui: Τεχνικές μέτρησης. Αριθμητική

400-800 μ.Χ

Ελλάδα

Υπατία: Γεωμετρία, Αστρονομία
Πρόκλος: Γεωμετρία

Μεξικό

Ανάπτυξη της αρίθμησης και αστρονομίας των Maya

Μέση Ανατολή

Με τον Χαρούν αλ Ρασίντ , προστάτη των Μαθηματικών, (βασίλευσε 786-808) αρχίζει η αραβική εποχή, αμάλγαμα δύο κόσμων (ελληνικού - αραβικού)

Ινδία

Aryabhata και Τριγωνομετρία
Brahmagupta και απροσδιόριστη ανάλυση, ανάπτυξη του ινδοαραβικού συστήματος αρίθμησης

Ιταλία

Boethius: Γεωμετρία και Θεωρία Αριθμών

Κίνα

Αριθμητική, Μέτρηση κύκλου, Εξισώσεις 3ου βαθμού, Αστρονομία

800-1000 μ.Χ

 

Μέση Ανατολή

 

al Khowârismi: Άλγεβρα
Honein ibn Ishâq: Ελληνικά Μαθηματικά
Tâbt ibn Qurra: Κωνικές, Ελληνικά Μαθηματικά
Abû Kâmil: Γεωμετρία, Άλγεβρα
Al Nairizi: Γεωμετρία
Αβικέννας: Γεωμετρία, Αριθμητική

Ινδία

Mahâvira: Αριθμητική, Άλγεβρα

Ισπανία

Gerbert (Sylvester II): Αριθμητική

1000-1200 μ.Χ

Βυζάντιο

Μιχαήλ Ψελλός: Αστρονομία

Περσία

 

Ομάρ Καγιάμ: Γεωμετρική λύση κυβικών εξισώσεων, αίτημα των παραλλήλων, θεωρία αναλογιών

Ινδία

Al Biruni: Σφαιρική τριγωνομετρία
Bhâskara: Άλγεβρα

Ισπανία

 

Αραβικά έργα μεταφράζονται σε λατινικά
Abraham ben Ezra: Συνδυαστική

Ιταλία

 

Μεταφράσεις αραβικών έργων στα λατινικά (Πλάτων του Tivoli, Gerardo της Gremoma)

Κίνα

Αριθμητική

1200-1400 μ.Χ

Αγγλία

 

Μελέτη κίνησης, επιτάχυνσης
Calculatores

 

 

Βυζάντιο

 

Ιωάννης Παχυμέρης: Περί των τεσσάρων μαθημάτων
Παχυμερούς μεγάλου διδασκάλου: (Αριθμητική, μουσική, Γεωμετρία, Αστρονομία)
Μάξιμος Πλανούδης: Θεωρία Αριθμών
Εμμανουήλ Μοσχόπουλος: Μαγικά τετράγωνα
Νικόλαος Ραβδάς: Αριθμητική, Γεωμετρία

Γαλλία

O Jordanus και προχωρημένη Άλγεβρα

Ιταλία

Leonardo της Πίζας (FIbonacci): Άλγεβρα, Αριθμητική, Γεωμετρία ( εισαγωγή αραβικών γνώσεων)

Κίνα

Επίλυση πολυωνυμικών εξισώσεων

Περού

Κίπους: ( κόμβοι σε σχοινιά ) για μέτρηση

Περσία

Nasir al Din Tusi και τριγωνομετρία

1400-1600 μ.Χ

Αγγλία

Τριγωνομετρία

Γαλλία

Ο Vieta και ο αλγεβρικός συμβολισμός

Γερμανία

Reichenmeisters: Προοπτική (Durer)

Ιταλία

Αλγεβρική επίλυση εξισώσεων 3ου βαθμού (Ferrari, Tartaglia, Carnano ). Γεωμετρία, Γεωμετρική προοπτική

Ινδία

Υπολογισμοί ημx , συνx

Κάτω Χώρες

Stevin και τα δεκαδικά κλάσματα

Πορτογαλία

N. Nuñez (Άλγεβρα, Γεωμετρία, Ναυσιπλοΐα

1600-1700 μ.Χ

 

Ευρώπη

 

Kepler, Newton: Ουράνια μηχανική
Descartes-Fermat: Δημιουργία Αναλυτικής Γεωμετρίας
Napier, Briggs: Ανακάλυψη λογαρίθμων
Girard-Descartes: Θεωρία εξισώσεων
Pascal-Fermat: Θεωρία πιθανοτήτων
Fermat-Pascal: Θεωρία Αριθμών
Pascal-Desargues: Προβολική Γεωμετρία
Newton-Leibniz: Δημιουργία απειροστικού λογισμού
Γαλιλαίος: Γεωμετρία, Αστρονομία, Μηχανική
Huygens: Γεωμετρία, Φυσική, Αστρονομία, Θεωρία πιθανοτήτων.

Κίνα

 

Ο Mateo Ricci μεταφράζει τα στοιχεία του Ευκλείδη στα κινέζικα.

1700-1800 μ.Χ

Ανάπτυξη τεχνικής για την επίλυση διαφορικών εξισώσεων (Euler, D`Alembert, Clairaut, Bernoulli, Lagrange)-Προσπάθεια αυστηρής θεμελίωσης του απειροστικού λογισμού (D`Alembert, Euler, Lagrange)-Θεωρία πιθανοτήτων (Bernoulli, de Moivre, Bayes, Laplace )-Eπίλυση πολυωνυμικών εξισώσεων (Lagrange, Ruffini)-Γεωμετρία: Μελέτη Καμπυλών (Euler, Clairaut, Monge, Dupin)-Λογισμός Μεταβολών (Euler, Lagrange)

1800-1900 μ.Χ

Αλγεβρική Θεωρία αριθμών-Θεωρία Galois-Ομάδες και Σώματα-Quaternions και οι μη μεταθετικές άλγεβρες-Θεωρία Πινάκων-Η αριθμητικοποίηση της ανάλυσης-Διαφορική Γεωμετρία-Μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες-Προβολική Γεωμετρία-Διανυσματική Ανάλυση-Θεμελίωση της Γεωμετρίας-Μαθηματική Λογική-Θεωρία πιθανοτήτων-Θεωρία Συναρτήσεων

1900-1999 μ.Χ

Θεωρία Συνόλων-Ανάπτυξη της Τοπολογίας-Αυστηρή Θεμελίωση της Θεωρίας Πιθανοτήτων-Επίδραση των Η/Υ στα Μαθηματικά-Αλγεβροποίηση των Μαθηματικών-Επίλυση ανοιχτών προβλημάτων (το τελευταίο θεώρημα του Fermat, το πρόβλημα των 4 χρωμάτων)-Η γένεση της ομάδας N. Bourbaki-Η δημιουργία καινούριων κλάδων και θεωριών (συναρτησιακή ανάλυση, τανυστική ανάλυση, ολική διαφορική γεωμετρία, κυβερνητική, θεωρία γραφημάτων, θεωρία κατηγοριών, θεωρία κατανομών, θεωρία solitons κ.α)