Μοχάμεντ Μπιν Μουζα Αλ Χουαριζμι (790-850 μ.Χ)

Διάσημος Άραβας μαθηματικός στον οποίο αποδίδονται δυο θεμελιώδεις όροι της επιστήμης. Οι όροι «άλγεβρα» και «αλγόριθμος».
Η εργασία του που αναδεικνύει αυτή την πρωτοπορία ήταν η φέρουσα τον αραβικό τίτλο «Hisab al-jabr wal-muqabala», που στα αγγλικά αποδίδεται «The calculation of reduction and restoration».
Αυτό το «al-jabr» γέννησε αιώνες αργότερα το λατινικό «algebra». O Al-Khowarizmi, που γεννήθηκε κάπου στα σημερινό Ουζμπεκιστάν είχε ως πεδίο των ερευνών του την Βαγδάτη και συγκεκριμένα την ακαδημία του Χαλίφη Al-Mamum «House of Wisdom» το διάστημα 813-833. Μελέτησε κυρίως τους αρχαίους Έλληνες μαθηματικούς και κυρίως τον Διόφαντο.
Τον απασχόλησε κυρίως αυτό που λέει και το διάσημο έργο του, ο υπολογισμός της μονάδας. Από αυτή ακριβώς την έρευνα οδηγήθηκε στην ανακάλυψη μιας καλά προσδιορισμένης διαδικασίας, που παρέχει οδηγίες, σύμφωνα με τις οποίες τα δεδομένα ενός προβλήματος μετασχηματίζονται και συνδυάζονται μέχρι να δίνουν τη λύση. Αυτή ακριβώς η διαδικασία είναι ο αλγόριθμος, πάνω στον οποίο θεμελιώθηκαν και αναπτύχθηκαν σήμερα οι εφαρμογές σε προγραμματισμικό περιβάλλον.