2012_Επαναληπτικές_Θέμα_3

Με δύο τούφες από μαλλιά και με τη βοήθεια του DΝΑ, οι επιστήμονες εξακρίβωσαν πως ο σκελετός που βρέθηκε στην Πολωνία ανήκει στον μεγάλο αστρονόμο. Ενα μυστήριο αιώνων βρήκε την...