Πανελλαδικές_2018_Θέμα_3

Η εκπαίδευση στην Αρχαία Ελλάδα χωριζόταν σε δύο βασικές ομάδες μαθημάτων. Από τη μία ήταν τα μαθήματα που γινόντουσαν κατανοητά χωρίς επισταμένη εκμάθηση, όπως γυμναστική, η...