Πανελλαδικές_2018_Θέμα_3

Διάσημος Άραβας μαθηματικός στον οποίο αποδίδονται δυο θεμελιώδεις όροι της επιστήμης. Οι όροι «άλγεβρα» και «αλγόριθμος». Η εργασία του που αναδεικνύει αυτή την πρωτοπορία ήταν...