Πανελλαδικές_2005_Θέμα_3

Όσα για να περιγραφούν χρειάζονται σελίδες γεμάτες λέξεις, μπορούν να εξηγηθούν μέσα στα ελάχιστα σύμβολα μιας μαθηματικής εξίσωσης. Ποια όμως είναι η σημαντικότερη εξίσωση όλων;...