Πανελλαδικές_2003_Θέμα_4

Τρεις βασικοί λόγοι για να κρατάμε σημειώσεις 1. Για να μας βοηθήσουν ώστε να συγκεντρωθούμε στο θέμα μας. 2. Για να μας βοηθήσουν ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα αυτό που...