Πανελλαδικές_2003_Θέμα_4

Το δεύτερο μεγαλύτερο «Εύρηκα» στην επιστημονική ιστορία του κόσμου, η στιγμή που ο Ισαάκ Νεύτων συνέλαβε την έννοια της βαρύτητας με το περίφημο μήλο, θα είναι διαθέσιμο στο...